Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

              Kubilay Kolukırık                                                                          

             Prof. Dr. Kubilay Kolukırık, 1971 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsillerini Kırşehir’de tamamladı.  Lisans öğrenimini 1994 yılında Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. 1994-2010 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. “İbni Sina’nın Müzik Yönü” adlı Yüksek Lisans Tezini hazırladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Din Musikisi Anabilim Dalında Doktora öğrenimine başladı. Doç. Dr. Bayram Akdoğan Prf. Dr. Ruhi Kalender hocalardan Türk müziği Nazariyatı, Tarihi, Türk Müziği Solfeji, Türk Müziği Usulleri, Ud Eğitimi,  gibi dersler aldı. Doktora Tezi olarak “Abdülkadir Meraği ve Şerhu’l- Edvârı’nın 14. Yüzyıl Türk Müzik Nazariyatındaki Yeri” adlı konuyu çalıştı. Aynı çalışmayı Atatürk Kültür Merkezinde 2012 tarihinde yayımladı. 2010 tarihinde Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yrd. Doç. Öğretim Üyesi ve Müzik Bölüm Başkanı olarak 4 yıl hizmet etti. Bölümde Türk Müziği Nazariyatı, Türk Halk Bilimi, Bireysel Çalgı Ud, Bağlama ve Kanun derslerini yürüttü.  Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde Türk Müziği çalgıları dersi verdi ve birçok programa katıldı. 2010 yılında Paris Claude Debussi Koservatuarında Türk Müziği dersleri verdi,  Bibliothèque Nationale de France’ta Türk Müziği Yazmaları hakkında çalışma yaptı.  2014 yılında Doçent ünvanını,  2020 yılında Prof. ünvanını aldı. 2015 yılında Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanlığı  görevini sürdürmektedir. “Notalarıyla Yeni İlâhîler”, “Türk Müzik Tarihinde Darülelhan ve Darülelhan Külliyatı”, “Sadi Teltik Külliyatı” adlı kitapları yazdı. Müzik hakkında Türkçe ve Fransızca Ulusal ve Uluslararası yayımladığı 16 makalesi bulunmaktadır. Koro Şefliği, Ses sanatçılığı ve Ud icracılığının yanında Türk Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çocuk Şarkıları formlarında onlarca bestesi bulunmaktadır.

ADRES: Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR

GSM: 05059127184

 kubilaykolukrk@gmail.com

 

Olusturulma Tarihi:2011-10-21 13:39:14
Guncelleme Tarihi: 2020-11-09 10:34:12