MİSYON

·         Anadolu Türk müzik kültürünün zenginleştirilmesi, bu bağlamda müzik kültürüne katkı sunabilecek nitelikteki sanatçıların ve eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak müzik mirasının gelecek nesillere aktarımını teşvik etmek.

·         Yaratıcı ve araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek.

·         İleri müzik araştırmaları yapmak ve sonuçlarını paylaşmak.

·         Öğrenci ve mezunlarına alan araştırması, konferans sunumları, üniversite değişim programları, atölye çalışmaları, uzmanlık sınıfları, konser olanakları, sosyal iletişim ve bağlantı kurulmasını sağlayarak müzikal gelişimi sürekli kılmak.

·         Sanatçıların ve akademisyenlerin eğitim, araştırma ve danışmanlık açılarından etkin şekilde katkı ve ve paylaşım yapabileceği bir ortam sağlamak.

·         Benzer kurumlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar oluşturmak, eğitim kalitesinde sürekli gelişimin güvencesini sağlamak.

·         Araştırma ve çalışmaların sonucunda elde edilen müzikal birikimi TRT repertuarına göndermek.

 

VİZYON

ATMUAM yaratıcı müzik insanları yetiştirmeyi amaçlar. Yaratıcılık farklılaşmak, yenilik ve özgün yaratımlar ortaya koymak demektir. Bu süreçte kişinin heyecan duyulan yaratımlar ortaya koyabilmesi özgür ve cesur bir düşünce yapısına sahip olabilmesi ile birlikte öncüllerinden ne derece farklı olabildiğinin bilincinde olmasını da gerektirir. Müzik dünyasında önemli yaratımlar ortaya koymuş, tartışma ve heyecan yaratmış çoğu müzik insanı mevcut olanın, kendisinden önce gelenin bilincindedir. ATMUAM bu yaratıcı potansiyelin ortaya çıkabilmesi için gerekli farkındalığın oluşturulduğu ve müzik donanımının sağlandığı özgür ve paylaşımcı bir müzik platformudur.

ATMUAM, başta Kırşehir ve çevre illerde olmak üzere müzik kültürüne katkı sunma potansiyeli olan mahalli sanatçıların çalışmalarını bünyesine almayı hedefleyen bir kurumdur. Bu bağlamda amatör olarak ilgilenen gençlerin çalışmalarını stüdyo ortamında kayıt altına almak ve onları cesaretlendirebilecek bir ortamı sağlama potansiyeline sahiptir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2014-09-15 07:00:34
Guncelleme Tarihi: 2020-11-02 12:06:35