Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluş amacı; Öncelikle üniversitenin de içinde bulunduğu Orta Anadolu Yöresi Müzik Kültürünü belgelemek, ülke ve dünya müzik kültürlerini incelemek bu doğrultuda arşiv oluşturmak ayrıca konferans, seminer, konser gibi etkinliklerle eğitim ve kültür hizmeti vermektir. 

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Folklorunun evrilme sürecinde uğradığı değişimleri saptamak amacı ile alan çalışmasına dayalı müzik incelemesi yöntem ve tekniklerini kullanarak, doğal ortamdan toplanan kültürel malzemeyi bilimsel verilere dönüştürmektedir. Alan çalışmalarındaki kültürel verilerin, görüntü ve ses kayıtlarını dijital ortamda saklamak ve işlemek üzere “Görüntü ve Ses İşleme” ünitesi oluşturmuş ve bu doğrultuda alan çalışmalarında profesyonel kayıt tekniklerini benimsemiştir. 

Olusturulma Tarihi:2011-10-24 07:03:26
Guncelleme Tarihi: 2020-11-02 12:23:42